Dong Xi website
  • slider image 433
  • slider image 432
  • slider image 437
  • slider image 434
  • slider image 435
  • slider image 436
:::
隨機小語
I study in grade one/ two/ three…..我讀一(二, 三…)年級。

成語隨時背
ㄑㄧㄥ ˋ ㄓㄨ ˊ ㄋㄢ ˊ ㄕㄨ   
罄,盡;竹,古代寫書的竹簡;形容罪惡極多,無法細數。
more...
線上使用者
1人線上 (1人在瀏覽好站連結)

會員: 0
訪客: 1

更多…
:::